Pages


"Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums". Det är temat för 2017 års internationella museidag som äger rum i och omkring den 18 maj över hela världen. Dagen samordnas av ICOM International Council of Museums. 


I Gävleborg kommer flera museer och konstaktörer att samlas kring temat i form av en utställning och mässa som är öppen i Rågången på Silvanum 6-18 maj och i ett seminarium på själva museidagen den 18 maj. Både dagen och utställningen kommer att lyfta fram exempel på hur utställningsarrangörer och kulturprojekt problematiserar historieskrivningen, men också lyfta frågan kring hur historieskrivning kan nyanseras och vidgas. Vilka perspektiv på historia ges utrymme och vilka berättelser får höras? 

Inbjudna gäster är bland andra utställningen History Unfolds som just nu visas på Historiska Museet i Stockholm där samtidskonst möter historia http://historiska.se/history-unfolds/ och The Unstraight Museum, ett museum ännu utan museibyggnad som producerar utställningar och projekt kring HBTQ-historia http://www.unstraight.org/

Detaljerat program kommer inom kort. 

Välkommen!
Arrangörer: Kulturutveckling/Region Gävleborg, Gävle Konstcentrum, 
Länsmuseet Gävleborg och Sveriges Fängelsemuseum.

http://www.arbetarbladet.se/kultur/sjalvrannsakan-pa-silvanum---


BORDERLANDS, SPACES IN BETWEEN, PRECIPICES,Opening 22—23 April 2017
Public Art Commission/Group Exhibition:
Nina Svensson, Anna Asplind, Erik Rask,
Conny Karlsson Lundgren,Sebastian Mügge, 
Nadine Byrne, David Larsson.


Region Gävleborg och Fängelse Museet.


---

Sektionen

Sveriges Fängelsemuseum har tillsammans med Region Gävleborg engagerat allmänheten i länet för att identifiera och utforska tidigare avrättningsplatser i Gävleborg. Det är en historisk omständighet som nästan osynliggjorts i Sverige och många av platserna står obemärkta och bortglömda, trots de övergrepp som skett på platsen.


I projektet GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER, har Nina Svensson närmat sig höjder, sänkor, träd och stenar för att, tillsammans med allmänheten i länet, identifiera och utforska tidigare scener för avrättningar i Gävleborgs landskap. Och med konstverket SEKTIONEN bjuder hon in till en fortsatt reflektion kring åskådarens roll i dessa historiska sammanhang. Gestaltad som en läktarsektion kan installationen bidra till en subtil förskjutning som ger en antydan om hur olika rum i naturen har tjänat sina politiska syften och utnyttjats som scenografi i verkställandet av oåterkalleliga domslut.
Inägor och utmarker
Galler 54, GöteborgHur många hektar har du?
Platform, Vasa Finland
Under en vistelse artist-in-residence i Vasa deltog jag i en slöjdgrupp för seniorer för att få kontakt till folk som levt och arbetat i Österbotten, privata skogsägare och människor som har en stark relation till skog utan att äga någon. Under mina slöjdtimmar hjälpte seniorsnickarna mig att tälja ett porträtt av skogsägare och f.d. skogstekniker Peter, som jag kom i kontakt med de första dagarna i Vasa. Mötet med Peter i hans skog blev en viktig referens för samtal om skogsbruk med de andra medlemmarna i snickargruppen, samtidigt som de också delade sina snickarkunskaper i trä och trädslag när de engagerat lärde mig att tälja “trägubben Peter”. Rinkeby Regatta 27.6.2016 
A-i-R 24.5 - 27.06 på förskolan Torget, Rinkeby 

Inom ramen för Konst i Arbete genomförde jag en A-i-R på Förskolan Torget i Rinkeby. Vistelseperioden redovisades slutligen på torget i Rinkeby tillsammans med personal och barn - Rinkeby Regatta - en regatta i rinkebytorgs fontän.

--- 


Entré - för kännedom och agerande. 

Galleri Se Falun 7.5 - 28.5 2016


Artikel från Dalarnas Tidning 8.5 2016

----Konst i Arbete 
Sveriges Konstföreningar 


Konst i Arbete - Antologi
Antologin Konst i Arbete innehåller nyskrivna texter av Hans Carlsson, Bo Göranzon, Michele Masucci, Gertrud Sandqvist, Frida Sandström, Nina Svensson och med ett nyproducerat verk av Marika Troili.
I antologin undersöker sju skribenter olika positioner och relationer inom och mellan konsten, den arbetande människan och arbetslivet. Hur står sig mänskliga och konstnärliga värden gentemot ekonomiska och samhälleliga? Förekommer motsättningar, och hur har dessa i så fall formats av idéströmningar och strukturella samhällsförändringar som folkhemmets uppbyggnad, feminismen, konceptkonsten, industrialiseringen och övergången till ett postindustriellt samhälle? 

Konst i Arbete - Konferens 
Arbetets Museum Norrköping 21-22.11 2015 

Konst i Arbete - Mini-seminarier
7 april. Gertrud Sandqvist, Hans Carlsson och Nina Svensson. Som en del av Sveriges Konstföreningars projekt Arbetets konst. Från Folkhemmets syn på estetik, i och utanför konsten, till timråkatin och gränserna mellan kontemplation och produktion i Medelpad, för att avsluta med reflektioner kring omvandlingen till ett postindustriellt samhälle och vilka konsekvenser detta har haft för konsten och konstbegreppet (bl a i Malmö). Plats: Malmö Högskola.
Tenstaskåpet Tensta Konsthall 17.6 - 4.10 2015


---------
THING 37 av John Cleater[Turkosa serien 7] 2015

--------


(K-i-K) Konstnär i Kommun
#östrandvivstavarvbadhuset 20.09 – 12.10 2014 Timrå Kommun
I tillfälliga baracker på torget i Vivsta visar de fyra installationer de hoppas ska fungera som en grund till samtal om samhällsutveckling, om attityder och om samtidskonst. Utställningens titel är en adress till sociala medier som ger projektet möjlighet att leva vidare efter utställningens slut.

Mer information hittar ni här:
#östrandvivstavarvbadhuset

Medverkande:
Stina Högkvist, Johanna Uddén, Stig Sjölund, Nina Svensson

#östrandvivstavarvbadhuset genomförs med stöd av KonstnärsnämndenTo the Moon And Back Again
Nykarleby Recall – Coming Back / Bothnia Biennale 2014
23 September – 26 Oktober Nykarleby/Uusikaarlepyy / FIN

Österbottenstidning 16.09.2014
To the Moon And Back Again
Bothnia Biennale 2014
Upplev Slottstorget Gävle Konstcentrum 23.08.2014

Vem står Här? / Vad gör vi Här? / Vad ser vi Här? / Vad hittar vi Här? 
Vi tar över gatan för en dag!
Workshop på slottsvägen, Gävle.Tensta Museum - rapporter från nya Sverige, Tensta Konsthall 26.10.2013–12.02.2014

Det enda ni/vi är världsbäst på

Tensta Travsällskap på Medeltids Museet, filial till Tensta Museum - rapporter från nya Sverige

Reportage om Tensta Travsällskap - Kanal75 
Reportage - Svensk Travsport 

Trav - Konstkollo. (Tensta Travsällskap)