Tensta travsällskap på Kanal75. Tensta konsthall och ArkDes from Nina Svensson on Vimeo.

26.9 – 13.1 Tensta Museum Branch at ArkDes Winter. Part II, Winter.  

1982 was the year when the city authorities had decided to close down ner Norra Latins Gymnasium (high school), and the administration together with the staff and everything, had to move to the brand new Tensta gymnasium building. A few years later, a film, including interviews and reports with teachers and students, was made about how it all had turned out. This film and some other fascinating stories from the suburb Tensta, will be presented in part two. 

Tensta Museum is Tensta konsthall’s ongoing project with its focus on history and memory in Tensta, seen through the eyes of those who live and work here, starting from the spot as well as all the historical layers. One could say that we ”play museum”, now with a branch at ArkDes. 

–The housing area in Tensta was built 1967–72 as part of the million dwelling program and this happened on ancient agricultural land, thus the housings are located side by side with tombs from the Iron age, rune stones and here’s also where you can find one of the oldest churches in Stockholm, Spånga kyrka. Of ca 20 000 people living here, about 90 percent have a trans local background. Evidently, it’s a place with many facets.  

The Tensta Trotting Society was founded in 2013 by the artists Bernd Krauss and Nina Svensson together with a group of children from the area, who, in a somewhat original way asked themselves the questions: What is typically Swedish? The artists were interested in how trotting is related to identity. In Sweden, trotting is a mainstream culture at same time as Sweden is counted as the foremost trotting country in the world. At ArkDes, an entertaining film about Tensta Trotting Society is shown, made by the gaming association ATG.  

Participants and artists: Adam Tensta, Aktion Arkiv med Sara Brolund de Carvalho, Meike Schalk and Helena Mattsson, Ane Hjort Guttu, Brita Landoff, Claudia del Fierro, Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta, k.ö.k, Marie-Louise Ekman, Nina Svensson and Bernd Krauss, StreetGäris, Tensta konsthall’s Text Prize and works by Mona Johansson and Olle Nyman from public schools in Tensta.

Public Luxury at ArkDes is an exhibition about architecture, design and the struggle for the common. Until 13.1.BOMASSAN
#Hökarängsgillet
#Bo18
#OhälsansstigSEKTIONEN
Publikation: GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER

Sveriges Fängelsemuseum har tillsammans med Region Gävleborg engagerat allmänheten i länet för att identifiera och utforska tidigare avrättningsplatser i Gävleborg. Det är en historisk omständighet som nästan osynliggjorts i Sverige och många av platserna står obemärkta och bortglömda, trots de övergrepp som skett på platsen.


I projektet GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER, har Nina Svensson närmat sig höjder, sänkor, träd och stenar för att, tillsammans med allmänheten i länet, identifiera och utforska tidigare scener för avrättningar i Gävleborgs landskap. Och med konstverket SEKTIONEN bjuder hon in till en fortsatt reflektion kring åskådarens roll i dessa historiska sammanhang. Gestaltad som en läktarsektion kan installationen bidra till en subtil förskjutning som ger en antydan om hur olika rum i naturen har tjänat sina politiska syften och utnyttjats som scenografi i verkställandet av oåterkalleliga domslut.
https://harniflaggproblem.blogspot.com/

Vernissage. Lördag 30 september 2017, kl. 13.00–15.00
KONSTHALLEN SANDVIKEN

Medverkande:  Beata Berggren, Angelica Falkeling, Salad Hilowle, Jonas Kjellgren, Bernd Krauss (DE), Anna Łuczak (PL) Björn Lövin, Piet Zwart Institute MFA (NL), Pablo Sigg (MEX), Gunnar Sillén, Stig Sjölund, Liv Strömquist, Nina Svensson, Karl-Erik Westlin. 
I utställningen medverkar Maria Lind med Fragment ur en konstsamling, en konstsamling från Albin Lind (1901-1964)


Har ni flaggproblem? är en utställning som förbinder poeten och författaren Stig Sjödin med andra konstnärskap och konstnärliga metoder. Konstnärer som, i likhet med Sjödin i hans litterära verksamhet, beaktar sociala, ekonomiska och politiska faktorer, där växelverkan mellan platstillhörighet, omständighet och personlig erfarenhet har betydelse för verkets tillkomst och utformning. 

Utställningens titel kommer från Sjödins diktsamling utgiven 1970. Titeln Har ni flaggproblem? öppnar för frågor kring nationalitet, klass och tillhörighet medan diktens innebörd, som så ofta i Sjödins litterära verk, mynnar ut i diskussioner om människan själv. 

I dikten beskriver Sjödin hur han en dag  på väg till sin ateljé passerar ett skyltfönster med texten ”Har ni flaggproblem? Vänd er till oss!”. Sjödin tänkte länge på frågan i skyltfönstret och kom fram till att hans problem bestod i ett par oupplösta knutar på flagglinan. När han långt senare återvände till butiken för att fråga om råd för sina knutar på linan, hade verksamheten flyttat, och han vet inte vart.

Det är som om Sjödin skriver om det som aldrig möts men ändå hör ihop. I utställningen presenteras inlånade verk och nyproducerade verk som hör samman utan att de egentligen möts. Tillsammans med olika konstnärliga metoder och utformningar redovisas samhällsanalyser och samhällsengagemang, med människan i centrum och ett industrisamhälle som utgångspunkt, historiskt och idag. Här är industriarbetaren, kulturbyråkraten och konstnären sida vid sida, och utställningsrummet blir en gemensam plattform för en delad erfarenhet. 

Har ni flaggproblem? Vänd er till oss!

Utställningen är en del av jubileumsåret till Stig Sjödins minne. Den 7 oktober 2017 är det 100 år sedan författaren och poeten Stig Sjödin föddes i Sandviken. Stig Sjödin (1917-1993) torde vara Sandvikens främsta litterära gestalt och arbetarförfattare, välkänd inte minst för enastående skildringar av bruksmiljöer och arbetet i järnverket.
Utställningsprogram:

Verksamhetsberättelser #1 
Natur- och kulturvandringar från Brattfors – Rönnåsen tur-retur ca 15 km på Gästrikeleden. 
Sven Henriksson följer med som guide och berättar om leden.

Söndag 1 oktober kl. 9.30, samling vid Lidl eller 10.00 i Brattfors där leden passerar. Matsäck för två pauser.

—————-
Videoklubben #har ni flaggproblem? 
Filmbar - en serie kortfilmer med barhäng. Filmbaren börjar med filmen Ett brev till Sverige, Salad Hilowle. 

Torsdag 5 oktober kl. 19.00, lobbyn.  

—————-
Lunchvisning Har ni flaggproblem? 
Arrangeras som en del av Litteraturfesten och Stig Sjödin Sällskapets utdelning av Stig Sjödin-priset.

Lördag 7 oktober, kl. 12.00, konsthallen.

—————-
Verksamhetsberättelser #2 
Fågelskådning runt Bysjön med guiden Ulf Hultinger och dikter av Stig Sjödin.

Söndag 8 oktober kl. 9.30,  samling vid konsthallen.

—————-
Videoklubben #har ni flaggproblem? 
Film: Yarden, (Måns Månsson, 2016, 80 min, sv.tal) 

Torsdag 12 oktober kl. 19.00, syrénen.

—————-
Verksamhetsberättelser #3 
Föreläsning. Industribilder i konsten. Industrihistoria som konst med Gunnar Sillén, industrihistorisk forskare och arkitekt. 

Tisdag 17 oktober kl. 18.00, konsthallen.

Lunchvisning Har ni flaggproblem?
Konstpedagog Jan Annerborn visar utställningen.

Onsdag 18 oktober. kl. 12.30, konsthallen

—————-
Videoklubben #har ni flaggproblem? 
FilmGerilla. Öppet filmprogram och grillkorv någonstans i Sandviken.

Torsdag 19 oktober kl. 19.00, samling vid konsthallen.

—————-
Verksamhetsberättelser #4 
Samtal om Har ni flaggproblem? med Maria Lind.

Söndag 22 oktober kl. 15.00, konsthallen.

—————-
Videoklubben #har ni flaggproblem? 
Film: The Arbor, (Clio Barnard, 2010, 90 min, eng. tal). 

Torsdag 26 oktober kl.19.00, syrénen.

—————-
Alla programpunkter har Fri Entré

Under utställningsperioden kommer det fortlöpande komma pop-up arrangemang.

Utställningen pågår till den 29:e oktober.

Curatorer: Jonas Kjellgren och Nina Svensson 

Utställningen genomförs med stöd från:
Föreningen Konstens rum i Sandviken, Sandvikens Kommun,  Region Gävleborg, kulturutveckling, IF Metall, Sandviken, Sandvik AB
ABF Gästrikebygden, IASPIS, Konstnärsnämnden, Gunvor Göransons Kulturstiftelse,
Lars Bucans Kulturfond.

Tack till:

Industridraperier AB, Bertil Jansson, Isabella Lövin.
Tre minuter i elva – ett konstprojekt av Nina Svensson


Tre minuter i elva, det var då klockorna stannade på kommunhuset i Ljusdal. En dag i september kom en man in i receptionen och tände eld på en brandfarlig vätska. Stora delar av kommunhuset blev rökskadat och det var också då klockorna stannade. För konstnären Nina Svensson som arbetade i projektet ”Låna en konstnär” tillsammans med Hälsinglands Konstgille blev den anlagda branden en ingång till att arbeta med kommunens konstsamlingar.
"Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums". Det är temat för 2017 års internationella museidag som äger rum i och omkring den 18 maj över hela världen. Dagen samordnas av ICOM International Council of Museums. 


I Gävleborg kommer flera museer och konstaktörer att samlas kring temat i form av en utställning och mässa som är öppen i Rågången på Silvanum 6-18 maj och i ett seminarium på själva museidagen den 18 maj. Både dagen och utställningen kommer att lyfta fram exempel på hur utställningsarrangörer och kulturprojekt problematiserar historieskrivningen, men också lyfta frågan kring hur historieskrivning kan nyanseras och vidgas. Vilka perspektiv på historia ges utrymme och vilka berättelser får höras? 

Inbjudna gäster är bland andra utställningen History Unfolds som just nu visas på Historiska Museet i Stockholm där samtidskonst möter historia http://historiska.se/history-unfolds/ och The Unstraight Museum, ett museum ännu utan museibyggnad som producerar utställningar och projekt kring HBTQ-historia http://www.unstraight.org/

Detaljerat program kommer inom kort. 

Välkommen!
Arrangörer: Kulturutveckling/Region Gävleborg, Gävle Konstcentrum, 
Länsmuseet Gävleborg och Sveriges Fängelsemuseum.

http://www.arbetarbladet.se/kultur/sjalvrannsakan-pa-silvanum---


BORDERLANDS, SPACES IN BETWEEN, PRECIPICES,Opening 22—23 April 2017
Public Art Commission/Group Exhibition:
Nina Svensson, Anna Asplind, Erik Rask,
Conny Karlsson Lundgren,Sebastian Mügge, 
Nadine Byrne, David Larsson.


Region Gävleborg och Fängelse Museet.


---

Sektionen

Sveriges Fängelsemuseum har tillsammans med Region Gävleborg engagerat allmänheten i länet för att identifiera och utforska tidigare avrättningsplatser i Gävleborg. Det är en historisk omständighet som nästan osynliggjorts i Sverige och många av platserna står obemärkta och bortglömda, trots de övergrepp som skett på platsen.


I projektet GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER, har Nina Svensson närmat sig höjder, sänkor, träd och stenar för att, tillsammans med allmänheten i länet, identifiera och utforska tidigare scener för avrättningar i Gävleborgs landskap. Och med konstverket SEKTIONEN bjuder hon in till en fortsatt reflektion kring åskådarens roll i dessa historiska sammanhang. Gestaltad som en läktarsektion kan installationen bidra till en subtil förskjutning som ger en antydan om hur olika rum i naturen har tjänat sina politiska syften och utnyttjats som scenografi i verkställandet av oåterkalleliga domslut.
Inägor och utmarker
Galler 54, GöteborgHur många hektar har du?
Platform, Vasa Finland
Under en vistelse artist-in-residence i Vasa deltog jag i en slöjdgrupp för seniorer för att få kontakt till folk som levt och arbetat i Österbotten, privata skogsägare och människor som har en stark relation till skog utan att äga någon. Under mina slöjdtimmar hjälpte seniorsnickarna mig att tälja ett porträtt av skogsägare och f.d. skogstekniker Peter, som jag kom i kontakt med de första dagarna i Vasa. Mötet med Peter i hans skog blev en viktig referens för samtal om skogsbruk med de andra medlemmarna i snickargruppen, samtidigt som de också delade sina snickarkunskaper i trä och trädslag när de engagerat lärde mig att tälja “trägubben Peter”. Rinkeby Regatta 27.6.2016 
A-i-R 24.5 - 27.06 på förskolan Torget, Rinkeby 

Inom ramen för Konst i Arbete genomförde jag en A-i-R på Förskolan Torget i Rinkeby. Vistelseperioden redovisades slutligen på torget i Rinkeby tillsammans med personal och barn - Rinkeby Regatta - en regatta i rinkebytorgs fontän.

--- 


Entré - för kännedom och agerande. 

Galleri Se Falun 7.5 - 28.5 2016


Artikel från Dalarnas Tidning 8.5 2016

----Konst i Arbete 
Sveriges Konstföreningar 


Konst i Arbete - Antologi
Antologin Konst i Arbete innehåller nyskrivna texter av Hans Carlsson, Bo Göranzon, Michele Masucci, Gertrud Sandqvist, Frida Sandström, Nina Svensson och med ett nyproducerat verk av Marika Troili.
I antologin undersöker sju skribenter olika positioner och relationer inom och mellan konsten, den arbetande människan och arbetslivet. Hur står sig mänskliga och konstnärliga värden gentemot ekonomiska och samhälleliga? Förekommer motsättningar, och hur har dessa i så fall formats av idéströmningar och strukturella samhällsförändringar som folkhemmets uppbyggnad, feminismen, konceptkonsten, industrialiseringen och övergången till ett postindustriellt samhälle? 

Konst i Arbete - Konferens 
Arbetets Museum Norrköping 21-22.11 2015 

Konst i Arbete - Mini-seminarier
7 april. Gertrud Sandqvist, Hans Carlsson och Nina Svensson. Som en del av Sveriges Konstföreningars projekt Arbetets konst. Från Folkhemmets syn på estetik, i och utanför konsten, till timråkatin och gränserna mellan kontemplation och produktion i Medelpad, för att avsluta med reflektioner kring omvandlingen till ett postindustriellt samhälle och vilka konsekvenser detta har haft för konsten och konstbegreppet (bl a i Malmö). Plats: Malmö Högskola.
Tenstaskåpet Tensta Konsthall 17.6 - 4.10 2015


---------
THING 37 av John Cleater[Turkosa serien 7] 2015

[Turkosa serien 7]

THING 37 är sprungen ur Cleaters text- och teckningsprojekt ”I must be seeing things”, där hans teckningar, hans ”things”, fungerar som måltavlor för bildigenkänningsteknologi i så kallad ”augmented reality”. Nummer 37 av dessa teckningar har blivit utgångspunkt för boken THING 37, i vilken 24 poeter och konstnärer medverkar med sina egna tolkningar av teckningen eller av textraden den givit upphov till: “Bending over backwards for the wrong cause may sting a little.”

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas.

Boken är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. 

John Cleater är en amerikansk konstnär som bor i Columbiaville, New York.

Övriga medverkande i boken: Ghayath Almadhoun, Annika Aspegren, Beata Berggren, Elina Birkehag, Brian Dewan, Helena Eriksson, Linnéa Eriksson, Stephanie Fleischmann, Jörgen Gassilewski, Anna Hallberg, Johannes Heldén, Martin Högström, Teddy Jefferson, Andrea Kleine, Coco McPherson, Iman Mohammed, Lina Nordenström, Bobby Previte, Matthew Rana, Nina Svensson, Pär Thörn, Peter Thörneby, Adam Westman och Rebecca Wolff.

--------


(K-i-K) Konstnär i Kommun
#östrandvivstavarvbadhuset 20.09 – 12.10 2014 Timrå Kommun
I tillfälliga baracker på torget i Vivsta visar de fyra installationer de hoppas ska fungera som en grund till samtal om samhällsutveckling, om attityder och om samtidskonst. Utställningens titel är en adress till sociala medier som ger projektet möjlighet att leva vidare efter utställningens slut.

Mer information hittar ni här:
#östrandvivstavarvbadhuset

Medverkande:
Stina Högkvist, Johanna Uddén, Stig Sjölund, Nina Svensson

#östrandvivstavarvbadhuset genomförs med stöd av KonstnärsnämndenTo the Moon And Back Again
Nykarleby Recall – Coming Back / Bothnia Biennale 2014
23 September – 26 Oktober Nykarleby/Uusikaarlepyy / FIN

Österbottenstidning 16.09.2014
To the Moon And Back Again
Bothnia Biennale 2014
Upplev Slottstorget Gävle Konstcentrum 23.08.2014

Vem står Här? / Vad gör vi Här? / Vad ser vi Här? / Vad hittar vi Här? 
Vi tar över gatan för en dag!
Workshop på slottsvägen, Gävle.Tensta Museum - rapporter från nya Sverige, Tensta Konsthall 26.10.2013–12.02.2014

Det enda ni/vi är världsbäst på

Tensta Travsällskap på Medeltids Museet, filial till Tensta Museum - rapporter från nya Sverige

Reportage om Tensta Travsällskap - Kanal75 
Reportage - Svensk Travsport 

Trav - Konstkollo. (Tensta Travsällskap)