"Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums". Det är temat för 2017 års internationella museidag som äger rum i och omkring den 18 maj över hela världen. Dagen samordnas av ICOM International Council of Museums. 


I Gävleborg kommer flera museer och konstaktörer att samlas kring temat i form av en utställning och mässa som är öppen i Rågången på Silvanum 6-18 maj och i ett seminarium på själva museidagen den 18 maj. Både dagen och utställningen kommer att lyfta fram exempel på hur utställningsarrangörer och kulturprojekt problematiserar historieskrivningen, men också lyfta frågan kring hur historieskrivning kan nyanseras och vidgas. Vilka perspektiv på historia ges utrymme och vilka berättelser får höras? 

Inbjudna gäster är bland andra utställningen History Unfolds som just nu visas på Historiska Museet i Stockholm där samtidskonst möter historia http://historiska.se/history-unfolds/ och The Unstraight Museum, ett museum ännu utan museibyggnad som producerar utställningar och projekt kring HBTQ-historia http://www.unstraight.org/

Detaljerat program kommer inom kort. 

Välkommen!
Arrangörer: Kulturutveckling/Region Gävleborg, Gävle Konstcentrum, 
Länsmuseet Gävleborg och Sveriges Fängelsemuseum.

http://www.arbetarbladet.se/kultur/sjalvrannsakan-pa-silvanum---


BORDERLANDS, SPACES IN BETWEEN, PRECIPICES,Opening 22—23 April 2017
Public Art Commission/Group Exhibition:
Nina Svensson, Anna Asplind, Erik Rask,
Conny Karlsson Lundgren,Sebastian Mügge, 
Nadine Byrne, David Larsson.


Region Gävleborg och Fängelse Museet.


---

Sektionen

Sveriges Fängelsemuseum har tillsammans med Region Gävleborg engagerat allmänheten i länet för att identifiera och utforska tidigare avrättningsplatser i Gävleborg. Det är en historisk omständighet som nästan osynliggjorts i Sverige och många av platserna står obemärkta och bortglömda, trots de övergrepp som skett på platsen.


I projektet GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER, har Nina Svensson närmat sig höjder, sänkor, träd och stenar för att, tillsammans med allmänheten i länet, identifiera och utforska tidigare scener för avrättningar i Gävleborgs landskap. Och med konstverket SEKTIONEN bjuder hon in till en fortsatt reflektion kring åskådarens roll i dessa historiska sammanhang. Gestaltad som en läktarsektion kan installationen bidra till en subtil förskjutning som ger en antydan om hur olika rum i naturen har tjänat sina politiska syften och utnyttjats som scenografi i verkställandet av oåterkalleliga domslut.