Rinkeby Regatta 27.6.2016 
A-i-R 24.5 - 27.06 på förskolan Torget, Rinkeby 

Inom ramen för Konst i Arbete genomförde jag en A-i-R på Förskolan Torget i Rinkeby. Vistelseperioden redovisades slutligen på torget i Rinkeby tillsammans med personal och barn - Rinkeby Regatta - en regatta i rinkebytorgs fontän.

--- 


Entré - för kännedom och agerande. 

Galleri Se Falun 7.5 - 28.5 2016


Artikel från Dalarnas Tidning 8.5 2016

----Konst i Arbete 
Sveriges Konstföreningar 


Konst i Arbete - Antologi
Antologin Konst i Arbete innehåller nyskrivna texter av Hans Carlsson, Bo Göranzon, Michele Masucci, Gertrud Sandqvist, Frida Sandström, Nina Svensson och med ett nyproducerat verk av Marika Troili.
I antologin undersöker sju skribenter olika positioner och relationer inom och mellan konsten, den arbetande människan och arbetslivet. Hur står sig mänskliga och konstnärliga värden gentemot ekonomiska och samhälleliga? Förekommer motsättningar, och hur har dessa i så fall formats av idéströmningar och strukturella samhällsförändringar som folkhemmets uppbyggnad, feminismen, konceptkonsten, industrialiseringen och övergången till ett postindustriellt samhälle? 

Konst i Arbete - Konferens 
Arbetets Museum Norrköping 21-22.11 2015 

Konst i Arbete - Mini-seminarier
7 april. Gertrud Sandqvist, Hans Carlsson och Nina Svensson. Som en del av Sveriges Konstföreningars projekt Arbetets konst. Från Folkhemmets syn på estetik, i och utanför konsten, till timråkatin och gränserna mellan kontemplation och produktion i Medelpad, för att avsluta med reflektioner kring omvandlingen till ett postindustriellt samhälle och vilka konsekvenser detta har haft för konsten och konstbegreppet (bl a i Malmö). Plats: Malmö Högskola.