Hur många hektar har du?
Platform, Vasa Finland
Under en vistelse artist-in-residence i Vasa deltog jag i en slöjdgrupp för seniorer för att få kontakt till folk som levt och arbetat i Österbotten, privata skogsägare och människor som har en stark relation till skog utan att äga någon. Under mina slöjdtimmar hjälpte seniorsnickarna mig att tälja ett porträtt av skogsägare och f.d. skogstekniker Peter, som jag kom i kontakt med de första dagarna i Vasa. Mötet med Peter i hans skog blev en viktig referens för samtal om skogsbruk med de andra medlemmarna i snickargruppen, samtidigt som de också delade sina snickarkunskaper i trä och trädslag när de engagerat lärde mig att tälja “trägubben Peter”.